Kovářské či zámečnické práce 

Jsou vždy individuální a šité na míru pro každého zákazníka zvlášť.


Diskuze se zákazníkem a zaměření

  • Zákazník sdělí svojí vizi , přání
  • zaměření

Návrh a cenová kalkulace

  • vytvoření návrhu ( výkresu) podle vize, přání zákazníka
  • cenová kalkulace podle návrhu

Výroba

  • zde nastává čas na zhmotnění Vaší vize, přání
  • tento proces trvá různě dlouhou dobu - podle náročnosti

Povrchová úprava

  • je vždy volena podle toho, jestli je výrobek do interiéru nebo do exteriéru

Montáž

  • v této konečné fázi výrobek namontujeme, přivezeme, nebo si přijedete pro hotový